ปรับเอกสารกระดาษให้เป็น Digital Document ที่ทำงานด้วย Workflow
"ระบบควบคุมเอกสาร"

ถ้างานเอกสารของคุณ สร้างปัญหาเหล่านี้

งานมีปัญหาเพราะใช้เอกสารเก่าไม่เป็นปัจจุบัน เอกสารสูญหาย ใช้เอกสารที่ยกเลิกไปแล้ว ไม่มีข้อมูลเอกสารเก่าไว้อ้างอิง .
 

การจัดและควบคุมเอกสารใช้เวลามาก

การดำเนินการเอกสารต้องรอผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล หรือดำเนินการให้ ทำให้เกิดคอขวดช่วงในช่วงที่ต้องจัดการเอกสารจำนวนมาก เช่น ช่วง Audit.
 

ให้เราช่วยแก้ปัญหาของท่าน

ชื่อ:
Email:
เบอร์โทร:
 

หรือ ติดต่อเรา
Services
Services

เปลี่ยนมาใช้ระบบ เป็นเรื่องยาก ?

ด้วยระบบการทำงานบนเว็บ และรูปแบบเรียบง่ายและสวยงาม ลูกค้าของเราที่ไม่เคยใช้ระบบ สามารถใช้งานได้คล่อง หลังการอบรมแค่ครึ่งวัน.
 


ปรับให้เข้ากับการดำเนินการเดิม ?

ระบบสามารถปรับให้เข้ากับการดำเนินการเดิมได้ และยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาในการปรับให้การดำเนินการได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย.
 


ย้ายข้อมูลมาจากระบบเดิม ?

เรามีเครื่องมือในการนำเอกสารเข้าระบบได้ง่าย เพียงคุณเตรียมเอกสาร และข้อมูลที่ต้องการจะนำเข้า ไว้ในรูปแบบ Excel และนำเข้าระบบได้เลย.
 

เปิดอ่านเอกสารได้คล่องตัว


เอกสารประกาศใช้ สามารถค้นหา และเปิดอ่านจากระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ ป้องกันปัญหา อ้างอิงการทำงานจากเอกสารที่ไม่เป็นปัจจุบัน พนักงานใหม่ๆสามารถเริ่มงานได้รวดเร็วจากศูนย์กลางข้อมูลที่เดียว

Services
Services


สถานะงานแสดงลำดับขั้นตอนชัดเจน


ทุกงานมีขั้นตอน และสถานะแสดงที่ด้านบนของงานชัดเจน ระบุผู้ดำเนินการ ติดตามได้สะดวก

กรอกข้อมูลแค่เท่าที่จำเป็นพร้อมการเลือก

คุณสมบัติ ระบบควบคุมเอกสาร

บริหารจัดการระบบคุณภาพ เอกสารควบคุม ด้วยระบบงานออนไลน์อัตโนมัติ ที่พร้อมให้คุณควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ได้อย่างคล่องตัว

 • กำหนดหัวข้อมาตรฐาน, และต้นแบบสำหรับเอกสารแต่ละประเภท.
 • แบ่งเอกสารตามหน่วยงาน.
 • กำหนดลำดับขั้นการพิจารณา และ อนุมัติเอกสารประกาศใช้.
 • ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน.
 • ควบคุมเวอร์ชั้นของเอกสาร พร้อมเก็บประวัติ.
 • แนบเก็บเอกสารต้นฉบับที่พร้อมนำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทันที.
 • คุณสมบัติขั้นสูง ส่วนเสริม เลือกได้ตามต้องการ

 • การทำงานร่วมกับข้อมูลโครงสร้างองค์กร.
 • อ่านเอกสารบนหน้าเว็บ พร้อมควบคุมการพิมพ์เอกสารออกจากระบบ.
 • ระบบควบคุมการเข้าถึงเอกสารขั้นสูง.
 • ระบบเติมข้อมูลอัตโนมัติ และแปลงเอกสารเป็นรูปแบบประกาศใช้ (pdf).
 • ระบบควบคุมประสิทธิภาพการดำเนินการ (SLA).
 • รายงานในรูปแบบที่ต้องการ.
 • เครื่องมือโอนย้ายข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบ.
 • ระบบเตือนเมื่อถึงรอบการทบทวนเอกสาร.
 • Services

  ส่วนเสริม และ ปรับระบบตามความต้องการ