ปรับเอกสารกระดาษให้เป็น Digital Document ที่ทำงานด้วย Workflow
"ระบบควบคุมเอกสาร"

เปลี่ยนมาใช้ระบบ เป็นเรื่องยาก ?

ด้วยระบบการทำงานบนเว็บ และรูปแบบสวยงามเรียบง่าย ลูกค้าของเราที่ไม่เคยใช้ระบบ สามารถใช้งานได้คล่อง หลังการอบรมแค่ครึ่งวัน.
 


ย้ายข้อมูลมาจากระบบเดิม ?

เรามีเครื่องมือในการนำเอกสารเข้าระบบได้ง่าย เพียงคุณเตรียมเอกสาร และข้อมูลที่ต้องการจะนำเข้า ไว้ในรูปแบบ Excel และนำเข้าระบบได้เลย.
 


ให้เราติดต่อกลับ ?

ชื่อ:
Email:
เบอร์โทร:
 

หรือ ติดต่อเรา
Services
Servicesเปิดอ่านเอกสารได้คล่องตัว


เอกสารประกาศใช้ สามารถค้นหา และเปิดอ่านจากระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

Services
Services


สถานะงานแสดงลำดับขั้นตอนชัดเจน


ทุกงานมีขั้นตอน และสถานะแสดงที่ด้านบนของงานชัดเจน

กรอกข้อมูลแค่เท่าที่จำเป็น

คุณสมบัติ ระบบควบคุมเอกสาร

บริหารจัดการระบบคุณภาพ เอกสารควบคุม ด้วยระบบงานออนไลน์อัตโนมัติ ที่พร้อมให้คุณควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ได้อย่างคล่องตัว

 • กำหนดหัวข้อมาตรฐาน, และต้นแบบสำหรับเอกสารแต่ละประเภท.
 • กำหนดเอกสารตามหน่วยงาน.
 • ลำดับขั้นการพิจารณา และ อนุมัติเอกสารประกาศใช้.
 • ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน.
 • ควบคุมเวอร์ชั้นของเอกสาร พร้อมเก็บประวัติ.
 • แนบเก็บเอกสารต้นฉบับที่พร้อมนำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทันที.
 • คุณสมบัติขั้นสูง ส่วนเสริม เลือกได้ตามต้องการ

 • การทำงานร่วมกับข้อมูลโครงสร้างองค์กร.
 • อ่านเอกสารบนหน้าเว็บ พร้อมควบคุมการพิมพ์เอกสารออกจากระบบ.
 • ระบบควบคุมการเข้าถึงเอกสารขั้นสูง.
 • ระบบเติมข้อมูลอัตโนมัติ และแปลงเอกสารเป็นรูปแบบประกาศใช้ (pdf).
 • ระบบควบคุมประสิทธิภาพการดำเนินการ (SLA).
 • รายงานในรูปแบบที่ต้องการ.
 • เครื่องมือโอนย้ายข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบ.
 • ระบบเตือนเมื่อถึงรอบการทบทวนเอกสาร.
 • Services

  ส่วนเสริม และ ปรับระบบตามความต้องการ