เราพร้อมนำท่านเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่การทำงานแบบดิจิทัล อย่างรวดเร็วและเรียบง่าย
Business Solution Consult & Implementation

เริ่มต้นได้เลย
ติดต่อเราเลย! เราพร้อมสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านเติบโตอย่างต่อเนื่อง.ท่านจะต้องแปลกใจกับความง่ายในการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเดิม ไปสู่การทำงานที่ ฉลาด และ มีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว และเรียบง่ายกว่าที่คิด.
Services

Business Process Transform


Services
ด้วย ทีมผู้เชี่ยวชาญจากเอพซิลอน, เราพร้อมบริการท่าน
  • ให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนระบบงาน.
  • ออกแบบ workflow และพัฒนาระบบ.
  • ออกแบบฟอร์มและพัฒนาเพื่อใช้งาน.
  • เชื่อมระบบกับข้อมูลโครงสร้างองค์กร.
  • กระดานสรุปข้อมูล และ รายงาน.