Thailand 4.0


ถ้าคุณต้องการก้าวให้เร็ว เพื่อให้ ทันต่อการแข่งขัน ในโลกยุคดิจิทัล แต่การทำงานภายในยังติดขัด เดินงานช้า ตามงานลำบาก.


ISO, IMS, OHSAS, TIS, ITIL


ถ้าคุณต้องการพัฒนาธุรกิจให้ได้ มาตรฐาน แต่พบความยุ่งยากในงานควบคุมคุณภาพ หรือ มีปัญหาในการเก็บข้อมูล และการประสานงาน


ต้องการให้เราช่วยแก้ปัญหา

ชื่อ:
Email:
เบอร์โทร:
 

หรือ ติดต่อเรา
Services

ต้องการปรับการทำงานให้รวดเร็ว คล่องตัวหรือไม่?

ด้วยระบบการทำงานของ Online Work Flow เราสามารถช่วยให้ระบบการทำงาน และประสานงาน ในองค์กร ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อดีเหล่านี้ :

 •  ความยืดหยุ่นสูง: ประสานงานระหว่างกันได้ รวดเร็ว จากที่ใดก็ได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของงาน.
 •  สื่อสารกันอย่างรวดเร็ว ตรงเป้าหมาย: รวมข้อมูลและการสื่อสารของงานไว้ด้วยกัน ค้นหา หรือติดตามได้ง่ายกว่าการใช้โทรศัพท์ ส่งข้อความ หรือ อีเมล์.
 •  จัดการงานอย่างมืออาชีพ: ติดตามสถานะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในงานแต่ละชิ้นได้ง่าย ด้วยการรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว.
 •  แชร์ข้อมูลได้ตรงประเด็น: แชร์ไฟล์ เอกสาร หรือหัวข้องานที่จะต้องดำเนินการต่อไป ได้ง่ายและรวดเร็ว สื่อสารตามหัวข้องาน ชัดเจนง่ายต่อการเข้าถึง.
 • ข้อเสนอของเรา ที่พร้อมสำหรับการทำงานในรูปแบบใหม่ของคุณ

  Workflow Solution Concept

   Epsilon Workflow 101: #1
   Workflow กับ Thaialnd 4.0

   Epsilon Workflow 101: #2
   Workflow กับงานที่หลากหลาย

   Epsilon Workflow 101: #3
   Workflow กับงานที่มีทางเลือก

   Epsilon Workflow 101: #4
   Workflow กับการพัฒนากระบวนการ

  ทำความรู้จักกัน


  Services

  EPSILON Solution & Consultant เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อน ที่ทำงานในวงการ IT ในบริษัทชั้นนำต่างๆ มามากว่า 10 ปี.

  พวกเรามีคำถามเหมือนกันที่ว่า ทำไมระบบงาน IT ที่มีการดำเนินการทั่วไป ดูเป็นเรื่องยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายสูง ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้การใช้งานมากกับระบบใหญ่ๆ แล้วยังใช้งานได้แค่บางส่วนไม่ตรงตามความต้องการจริง

  จากคำถามเหล่านี้ บริษัทเอพซิลอนโซลูชั่น แอนด์ คอลซัลแทนท์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยแนวคิดของการทำระบบให้เรียบง่าย เข้าใจง่าย เริ่มใช้งานได้เร็ว ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทย ในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้ทันต่อการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน.