ทำเรื่องปวดหัวในการจัดการระบบ IT ให้เป็นเรื่องง่าย.
กับ "Epsilon IT Management"

ทำไม?


เราถึงต้อง เปลืองพลังงานมากมาย ในการรับมือกับการบริหารจัดการงาน และข้อมูลต่างๆ?ถ้าหากว่า?


เรามีระบบที่ช่วยบริหารจัดการเรื่องยุ่งๆ ให้มีประสิทธิภาพ ได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์.

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ?

Your Name:
Email:
Telephone:
 

or Contact Us.
Services
Services
ระบบงานในกลุ่ม


IT Request

ระบบการรับเรื่องร้องขอต่างๆ ที่สามารถ ติดตามงาน ได้ พร้อมๆกับการควบคุม ส่งต่อ และดำเนินการภายในไปด้วย.
Change Management

การบริหารจัดการ เมื่อต้องมีการทำงานที่กระทบกับ ระบบ Production เพื่อการเก็บข้อมูล และสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น.


Asset Management

ระบบการจัดการข้อมูลจำนวนมากของ IT Asset ที่จะช่วยเก็บรวมรวมข้อมูล เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว.


Contract Management

เมื่อคุณจำเป็นต้องทำงานกับ vendors หลายๆเจ้า ระบบของเราจะช่วยให้คุณไม่ลืมงาน หรือ สิ่งที่ต้องทำ เพื่อป้องกันปัญหาอื่นๆที่อาจตามมาได้.