เรายินดีต้อนรับคุณ
ร่วมงานกับเรา

Business Analyst.


ช่วงเงินเดือน: (17,000 - 35,000)
Requirement:
 • วุฒิ ป.ตรี ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ.
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกับทีม.
 • สามารถสื่อสารได้ดี จับใจความและประเด็นจากการประชุมได้.
 • ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ระบบงานของลูกค้าได้.
 • สามารถเดินทางไปประชุมกับลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้.
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ.
IT Knowledge:
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี.
 • มีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล.
 • สามรถเรียนรู้ที่จะทำงานกับระบบงานของบริษัทได้.
Job Description:
 • จัดทำเอกสาร เช่น
  • Minute of Meeting
  • Requirement Specification
  • System Design
  • Test Case
  • System Manual
 • ติดต่อลูกค้า
  • ประชุมนอกสถานที่ (ในกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัด)
  • นำเสนอ และอธิบาย Product ของบริษัท.
  • รับ Requirement จากลูกค้า.
 • จัดทำข้อมูล
  • ออกแบบ Excel Data Sheet ให้ลูกค้า.
  • ใช้งาน Microsoft SQL Server.
  • ออกแบบ Database และสร้างบน SQL Server.
 • Epsilon Platform
  • ใช้งาน Product ของบริษัท.
  • สร้างระบบต้นแบบให้ลูกค้า จาก Product ของบริษัท.
 • ทำรายงานสรุปงานของบริษัท และประชุมสรุปงานตามรอบเวลาที่กำหนด.

เริ่มต้นกับเรา


ชื่อ:
Email:
เบอร์โทร:
วุฒิการศึกษาสูงสุด:
เงินเดือนที่ต้องการ: